МОНГОЛ УРАН ЗУРАГ

45,000 ₮
1254 оны тавдугаар сарын 31-нд Их Хаан Мөнх7 яг тэр үед Францын хаан IX Лүигийн хүсэлтийг илэрхийлэхээр Монголд сууж байсан Католик шашны Францискан урсгалын миссионер Виллиам Рүбрүкийг хүлээн авч уулзжээ.
Зохиогчид: Орчуулсан Нэпко
Хуудасны тоо: 146