Ард түмнээс бүрдсэн, ард түмнээс сонгогдсон, ард түмний төлөө төр засаг дэлхийгээс арчигдах ёсгүй!
Зохиогчид: Орчуулсан Нэпко