Эсийн удамшлын үндсэн бодис болох ДНХ-ийн байгууламжийг хэрхэн нээсэн тухай энэхүү дурсамж нь олон талаараа маш өвөрмөц ном болжээ
Зохиогчид: