ИТГЭЛЦЭЛ: НИЙГТИЙН БУЯН, ХӨГЖИН ЦЭЦЭГЛЭХ ЗАМ

35,000 ₮
Тэрээр “Түүхийн дараа” бүрэлдэж буй дэлхийн эдийн засгийн оновчтой дүгнэлт болсон Итгэлцэл-дээ эдийн засгийн амьдралын нийгмийн зарчмыг тайлбарлахын хамт дэлхийд давамгайлахын төлөө нүүрлэн буй тэмцэлд ялахын тулд юу мэдэж байх шаардлагатайг бидэнд
Зохиогчид: Фрэнсис Фукуяма
Хавтас: Хатуу, Зөөлөн, Цаасны хэмжээ: 148*210, Хуудасны тоо: 570, 2 боть